TÜİK Açıkladı! Türkiye’deki Yaşlı Nüfusu Son Beş Yılda Artış Gösterdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verisini paylaştı. Verilerde yaşlı nüfusun yaş ortalaması, ülkenin ortanca yaşı, Türkiye’nin dünya nüfusu içindeki yeri ve yaşlıların internet kullanma oranlarının verileri bulunmaktadır. Son beş yılda yaşlı nüfusumuz yüzde 22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi olmuştur.

Detaylar içerikte!

TÜİK, 2023 yılının mart ayında Türkiye’nin nüfus verilerini açıkladı. Rapora göre ülkenin yaşlı nüfusu 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu.

65 yaş üstü nüfus, 2017 yılındaki verilerle karşılaştırılarak son 5 yılda %22,6 arttı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2017 yılında %8,5 iken, 2022 yılında %9,9’a yükseldi. 2022 yılında yaşlı nüfusun cinsiyet bazındaki oranı ise %44,4 erkek nüfus, %55,6 kadın olarak açıklandı.

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı ise 2022 yılında 5 bin 344 oldu.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı nüfusun %61,6’sının 65-74 yaş grubunda, %29,7’sinin 75-84 yaş grubunda ve %8,6’sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2022 yılında %64,5’inin 65-74 yaş grubunda, %27,7’sinin 75-84 yaş grubunda ve %7,9’unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı da yükseldi. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren ortanca yaş, 2017 yılında 31,7 iken 2022 yılında 33,5 oldu. Ortanca yaş 2022 yılında erkeklerde 32,8, kadınlarda 34,2 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre ortanca yaşın, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörülüyor.

Verilere göre yaşlı bağımlılık oranı 2022 yılında %14,5 olarak ölçüldü.

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2017 yılında %12,6 iken bu oran 2022 yılında %14,5’e yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın, 2030 yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 yılında %43,6 olacağı öngörülüyor.

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre ise sıralamada 184 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2022 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 975 milyon 105 bin 156 kişi, yaşlı nüfusun ise 782 milyon 998 bin 642 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,8’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise sırasıyla %29,9 ile Japonya, %24,1 ile İtalya ve %23,3 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının % 20,02 ile en yüksek olduğu il Sinop oldu.

Bu ili %19,3 ile Kastamonu, %18,0 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,5 ile Şırnak oldu.

Türkiye’de yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü.

Türkiye’de 2022 yılında toplam 26 milyon 75 bin 365 haneden 6 milyon 276 bin 433’ünde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin %24,1’inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

Türkiye’de 1 milyon 632 bin 874 yaşlının tek başına yaşadığı belli oldu.

En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 276 bin 433 hanenin 1 milyon 632 bin 874’ünün tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin %74,7’sini yaşlı kadınlar, %25,3’ünü ise yaşlı erkekler oluşturdu. Tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il ise % 35,5 ile Burdur oldu. Bu oranın en düşük olduğu il ise %7,8 ile Hakkari oldu.

Yaşlılar 2021 yılında en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti.

2021 yılında ölen yaşlıların %37,6’sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %15,0 ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada %12,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler takip etti.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2022 yılında %36,6 oldu.

Araştırmalara göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2017 yılında %11,3 iken bu oran 2022 yılında %36,6’ya yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde ise erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2022 yılında %43,8 iken yaşlı kadınların oranı %30,3 oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir